Dostęp do sieci eduroam

Studenci którzy przy rejestracji swojego konta pocztowego na serwerze student zadeklarowali chęć korzystania z sieci bezprzewodowej mogą korzystać z niej na terenie Politechniki Świętokrzyskiej, oraz na terenie innych uczelni które biorą udział w projekcie eduroam.
W sieci eduroam
nazwa logowania w sieci wi-fi to pełny adres pocztowy (np: s000000@student.tu.kielce.pl) a hasło jest takie same jak hasło do skrzynki pocztowej
W celu zalogowania się do sieci można skorzystać z oprogramowania dołączonego do karty sieciowej laptopa lub użyć oprogramowania secureW2.
W wypadku gdyby oprogramowanie to nie obsługiwało uwierzytelniania TTLS należy zainstalować oprogramowanie SecureW2.

instalatory eduroam dla większości systemów operacyjnych można obrać tu

W wypadku problemów z wersją 64 bitowa systemów operacyjnych po wykorzystaniu instalatora można zainstalować Program SecureW2 ver 2.0.4 z poniższego linku.
Program secureW2 w wersji darmowej został opracowany do współpracy z Windowsem XP w Windowsie 7 i Vista ma problemy z wyświetlaniem okienek z zapytaniem o hasło hasło i poprawną nazwę użytkownika należy podać podczas instalacji programu lub wybierając program secureW2 z menu start.

obrazek_naglowek: 
eduroam logo