Konfiguracja programu do odbiory poczty

Poczta
Interfejs www serwera pocztowego dostępny jest na stronie https://student.tu.kielce.pl/webmail.
Przed skorzystaniem proszę sprawdzić certyfikat serwera.

Dostęp do poczty za pomocą klienta poczty (np thunderbird, outlook)

STMP (wysyłanie poczty - serwer wymaga uwierzytelnienia )

  • Nazwa serwera student.tu.kielce.pl
  • port 25
  • Bezpieczeństwo połączenia STARTTLS
  • Metoda uwierzytelniania normalne hasło
  • Nazwa użytkownika np y08xxxxxx lub s000000 (otrzymana przy rejestracji x->dowolny znak, 0->dowolna cyfra)

POP3 (odbieranie poczty)

  • Nazwa serwera student.tu.kielce.pl
  • Nr portu 995
  • Zabezpieczenie SSL/TLS
  • Metoda uwierzytelniania normalne hasło

Ograniczenia:Limit przestrzeni dyskowej dla studenta wynosi 100MB na katalog domowy i na skrzynkę pocztową.