Rejestracja konta studenckiego

formularz

Aby założyć konto na serwerze studenckim student powinien :

  • Zarejestrować się na stronie internetowej https://r4s.tu.kielce.pl/
  • Wydrukować wniosek ze strony i podpisać go
  • podstemplować wniosek w dziekanacie
  • dostarczyć wniosek do pokoju 3.28 budynek C.

W wypadku braku możliwości wypełnionego formularza można przejść do pokoju 3.28 budynek C i po okazaniu legitymacji poprosić o wydruk wniosku.

Studenci studiów niestacjonarnych którzy nie mają możliwości dostarczenia wniosku do 3.28 budynek C mogą przesłać zeskanowany wniosek z pieczątką dziekanatu i podpisem na adres r4s@tu.kielce.pl.
Pragnę zwrócić uwagę, że nie jest to preferowana forma dostarczenia wniosku, a przesyłając za pomocą poczty elektronicznej pliku zawierającego dana osobowe w postaci niezaszyfrowanej robicie to na waszą wyłączną odpowiedzialność i jesteście świadomi że mogą one zostać przechwycone i wykorzystane przez osoby trzecie.