Zasady i uwagi

Zasady korzystania z serwera

  • Student ma możliwość korzystania z serwera podczas trwania studiów a po ich zakończeniu konto jego konto zostanie usunięte.
  • Konto może zostać zablokowane w wypadku gdy jego posiadacz nie będzie przestrzegał regulaminu uczelnianej sieci komputerowej.
  • W wypadku zgłoszenia nadużycia przez studenta - użytkownika bezprzewodowej sieci komputerowej jego konto zostanie zawieszone bez ostrzeżenia.

Uwagi

  • Hasło do konta powinno zawierać conajmniej jedną dużą literę,conajmniej jedną małą literę, jedną cyfrę i conajmniej 8 znaków
  • Student który założył konto na serwerze ponosi pełną odpowiedzialność za działania użytkownika który zaloguje się z wykorzystaniem jego loginu i hasła. Z tego powodu każdy użytkownik serwera powinien zaraz po rejestracji zmienić hasło na znane tylko sobie i nie udostępniać go osobom trzecim.
  • Proszę nie podawanie nazwy użytkownika ani hasła na innych stronach internetowych szczególnie gdy ich adres strony otrzymacie Państwo w mailu gdyż zdarzają się próby wyłudzenia nazw użytkownika i haseł od użytkowników.
  • Administrator serwera student nigdy nie prosi o przesłanie hasła i nazwy użytkownika e-mailem ani o wpisanie go na stronie proszę ignorować takie prośby.