aktualności

Witamy na serwerze studenckim

Przeznaczeniem serwera jest obsługa kont pocztowych dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej.

informacja:
w dniu 30.10.2020 serwer student został przeniesiony na nową maszynę.

Konta dla wszystkich studentów pierwszego roku zostały utworzone automatycznie.

dla nowo utworzonych kont:

nazwa konta (nazwa użytkownika, Nazwa) ma format sXXXXXX gdzie s jest literą np:. „s” a XXXXXX to numer albumu zapisany tak jak na legitymacji (zazwyczaj z zerem na początku).

hasło to numer pesel
(można je zmienić na własne klikając na link zmiana hasła do konta)

przykład:
student o numerze albumu 091234 w celu zalogowania do:

  • sieci wi-fi eduroam wpisuje nazwę użytkownika s091234@student.tu.kielce.pl
  • platformy moodle wpisuje nazwę użytkownika s091234@student.tu.kielce.pl
  • serwera pocztowego wpisuje nazwę użytkownika s091234
  • usługi vpn wpisuje nazwę użytkownika s091234

dostęp do poczty przy pomocy przeglądarki internetowej

zmiana hasła do konta

rejestracja konta studenckiego