aktualności

Witamy na serwerze studenckim

Przeznaczeniem serwera jest obsługa kont pocztowych dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej.

W celu aktywacji konta pocztowego po jego utworzeniu należy zalogować się poprzez menu dostęp do poczty przez www

Nazwa (nazwa konta, nazwa użytkownika) ma format sXXXXXX gdzie s jest literą np:. „s” a XXXXXX to numer albumu zapisany tak jak na legitymacji (zazwyczaj z zerem na początku).

przykład:
student o numerze albumu 091234 w celu zalogowania do:

  • sieci wi-fi eduroam wpisuje nazwę użytkownika s091234@student.tu.kielce.pl
  • platformy moodle wpisuje nazwę użytkownika s091234@student.tu.kielce.pl
  • serwera pocztowego wpisuje nazwę użytkownika s091234
  • usługi vpn wpisuje nazwę użytkownika s091234

hasło startowe można zmienić klikając na link zmiana hasła do konta

dostęp do poczty przy pomocy przeglądarki internetowej

zmiana hasła do konta

rejestracja konta studenckiego